CO JE LSVJ

Zkratkou LSVJ rozumíme “Léčení skrze Vyšší Já” Tato metoda vyhledává a čistí příčiny problémů. Čistí disharmonické programy, emoce, omezující myšlenky z minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Věnuje se také předprogramovaným nemocím a sebedestrukčním problémům, které po ukončení terapie neslouží už jako pomoc k sebeuvědomění, a tak mohou odeznít.

Také nám může pomoci si vybavit, proč naše duše přišla do hmotného světa, jaké úkoly si stanovila a jaké vztahy utváří s okolím, co z minulosti ji brání prožívat radost, lásku a prosperitu v osobních i mezilidských vztazích.

POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ ENERGIE

Duše hromadí pozitivní i negativní energie od okamžiku svého vzniku. Tyto energie nás doprovází v každé inkarnaci, kdy ty negativní mohou velmi zasahovat do našich životů- často nám brání přijímat naše nejvyšší dobro, zdraví, bohatství, štěstí atd. V minulých životech jsme mohli být bohatí/chudí, černí/bílí vrazi/oběti vrahů, zneuživatelé/zneužívaní atd.

Dali jsme nejrůznější sliby např. chudoby či celibát a tyto sliby nás ovlivňují i v současnosti tím, že si třeba nejsme schopni vydělat dostatek peněz a nebo si je nejsme schopni udržet či máme problémy v sexuálním životě.

Díky LSVJ lze najít negativní energie pocházející z minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Poté jsou skrze Vyšší Já odstraněny, vyčištěny a upraveny. Záznamy v Akáše se vyčistí, negativa se odstraní a harmonie se obnoví. Negativní energie, kterou jsme zadržovali je uvolněna a my můžeme pociťovat úžasné změny či uvolnění v našem životě.

Avšak stále musíme čelit výzvám života, jelikož naše duše neustále pokračuje ve vývojovém procesu růstu. Nyní máme však schopnost, jak těmto výzvám čelit snadněji.

Aby byla kvalita Léčení skrze vyšší já co nejvyšší doplňuji terapii o působení Imara reiki a Shambally.

Chcete vědět víc o Akašických záznamech či Shamballe? Stačí otočit karty.

AKAŠICKÉ ZÁZNAMY

Akašické záznamy obsahují všechny zážitky duše, kterými prošla od okamžiku svého stvoření. Obsahují každou myšlenku, slovo či skutek. Tyto slova, myšlenky a skutky zůstávají v záznamech neporušeny a spojeny s negativní energií. Negativní energie se vytvářejí v hluboké podvědomé mysli a do značné míry jsou zodpovědné za cestu, po které v současnosti kráčíme a také za to, jak reagujeme. Tyto podvědomé programy nás často nutí myslet, cítit a konat způsobem, který je v rozporu s našimi nejvyššími zájmy, čímž nám brání svobodně a plně prožít náš život. Výsledky negativních programů jsou také duševní a fyzické choroby. Fyzické choroby vznikají nahromaděním stresu a představují materializovanou podobu negativních programů.

LSVJ odstraňuje všechny negativní bloky z podvědomí, všechny myšlenky a návyky, které brání pravému poznání reality. Člověku je takto vymazána negativní informace a může konečně začít žít s čistou myslí. Odstranění negativních energií nám umožňuje pokračovat ve vývoji a oprostit se od minulosti.

SHAMBALLA

Shamballa je léčebná metoda, která využívá práci s energií. Obsahuje v sobě vibrace univerzální energie, energie JÁ JSEM, energie nanebevzatých mistrů a další. Energetický systém Shamballa se skládá z léčivých symbolů. Léčebné symboly se přenáší telepaticky z aury léčitele do aury léčeného, kde vykonají svou práci a zmizí. Proces léčení řídí vyšší já, které dodá tu správnou energii, správné kvality a správné síly, která je pro daného léčeného zapotřebí se všemi potřebnými léčivými symboly.

Předměty zasvěcené do shambally slouží jako energetické zářiče.

IMARA REIKI

Imara Reiki je velice intenzivní energie zaměřena na léčení karmických zátěží z minulých životů. Osvobozuje od zranění emocionálního těla – emoce prožité v minulých životech, smrtí nezanikají a přenáší se do další inkarnace. S nevyřešenými emocemi je tedy nutné se popasovat v životě následujícím. Pracuje velice dobře při rozpouštění potlačovaných a již potlačených problémů. Imara umí řešit traumata z minulých i současného života. Energie Imary umí spálit černou magii a voodoo. Imara Reiki zneutralizuje hluboko usazené emoce ve všech vrstvách aury a podpoří jejich odplavení i na úrovni fyzické.

BALÍČKY LSVJ

Při základním čištění provádím postupně tyto úkony:

 • odvádím vám přivtělené duše, které na vás parazitují
 • čistím vám auru, odstraňují energetické úniky a trhliny v auře
 • srovnávám energetická těla
 • harmonizuji čakry a meridiány
 • čistím duši, zaceluji jizvy na duši
 • navyšuji životní energii
 • dávám do harmonie Jin a Jang v těle
 • čistím karmu
 • zjišťuji hlavní důvod inkarnace a zda ho plníte
 • čistím vše, co vyšší já ukáže, že je potřeba vyčistit až na úroveň vědomí 2 400 (Keter)
 • dělám homotoxikologii na podporu fyzického zdraví
 • srovnávám hemisféry v mozku
 • odstraňuji předprogramované nemoci, nehody, úrazy, demenci a Alzheimera

Každý z nás řeší vztahy v rodině. S rodiči, dětmi, sourozenci, tchýní nebo tchánem. 

Mějte vždy na paměti, že duše si pamatují vše ze všech životů. Každé slovo, skutek, čin, situaci. Je vhodné tyto programy z podvědomí vyčistit, aby vás přestaly ovládat a vy jste byli schopni druhým odpustit. 

Lidem hodně pomáhá znát ty okolnosti kolem a uvědomit si tím, že nemohou vinu házet na druhé. Má to mnohem hlubší podstatu a je třeba na vztahy nahlížet s pochopením, že ten druhý, který nám tak leží v žaludku, je zase jenom loutkou svých podvědomých nastavení. Ať už to jsou nastavení z minulých životů nebo z dětství. 

Co když mají vaše neshody kořeny v minulých společných životech? Ano, většinou je tomu tak, že tato inkarnace není jediná, ve které se znáte. Vaše duše se mohou znát už dávno. Mohli jste se potkat už v několika minulých životech a v řadě dalších se ještě můžete potkat. 

Co když byl mezi vámi v minulém životě konflikt, který skončil zabitím? Možná jste zabili svou tchýni v minulém životě a proto vás v tomto trestá. 

Příklady čištění:

 • Špatný vztah s rodiči
 • Špatný vztah s dítětem
 • Odcizení se sourozencem
 • Neschopnost odpustit příbuznému ublížení
 • Neshody s tchýní aj.

Taky už jste od nějaké ženy slyšeli věty typu: Já k sobě přitahuju samé blbce…. Proč to vždycky dopadne stejně? Proč mě žádný můj partner nechápe? Opět je to dáno programem, který si neseme a tento vzorec se bude pořád opakovat, jak v tomto životě, tak i v následujících, dokud to není pročištěno a zpracováno. 

Táhne vás to k někomu, ke komu víte, že nechcete? Možná jste byli v minulém životě manželé a dali jste si manželský slib. V dobrém i ve zlém, v nemoci i ve zdraví. Už dávno žijete jiný život, ale duše si tento slib uchovala.

A co sexuální život a partneři? Užívate si sex? Dokážete se uvolnit? Jste schopen/schopna vyvrcholení? Odpovídáte ne? Možná si tentokrát duše nese slib cudnosti, celibátu? 

Příklady čištění:

 • Frustrace v sexuálním životě.
 • Špatná komunikace.
 • Neustálé hádky s partnerem.
 • Opakující se nevěra.

Díky vyššímu já lze udělat zdravotní diagnostiku a zjistit, jak na tom jste. Prochází se jednotlivé orgány a orgánové systémy. Jaké vitamíny, minerály nebo jiné důležité látky tělu chybí. Čeho má naopak přemíru. Jaké nebezpečné látky v sobě máte? Jsou to například těžké kovy, paraziti nebo plísně.

Příklady čištění:

 • Chronický kašel? Možná jste prožili více smrtí udušením, oběšením, utonutím apod. 
 • Nevysvětlitelné bodavé bolesti v oblasti hrudníku a doktoři nemohou přijít na příčinu? A co když je to tím, že vás v minulých životech probodli mečem, nožem, kopím?
 • Vitiligo či jiné autoimunitní onemocnění? Může být dáno prokletím. 
 • Časté bolesti v krku, ekzémy, problémy se zuby? Tělo hovoří…. Rozmyslete si věty typu: To nestrávím. Leze mi to krkem. Mám toho plné zuby. Mě z toho trefí šlak apod.
 • Častý problém mnoha lidí. Strach o rodinu, blízké, z nedostatku financí, z nemocí, ze smrti. Fobie týkající se pavouků nebo jiných zvířat, strach z výšek, vody, z malých prostor, z bouřek… Strachy přecházejí v úzkosti a deprese. Třeba vás v minulém životě pokousal pes a teď máte strach z volně pobíhajících psů. Příklady čištění:
  • Neschopnost nosit roláky nebo cokoliv jiného na krku.
  • Strach z vody (i ve vaně). 
  • Strach ve vlastním domě. Ze zlodějů, z násilníků.
  • Extrémní až nezdravý strach o své blízké.

Proč chtějí domov čistit?:

 • Cítí se ve svém bytě nekomfortně.
 • Pocit, že nejsou doma sami. Mají potřebu se otáčet a slyší divné zvuky. Pes štěká do prázdna.
 • Fyzické či psychické bolesti a stavy, které jinde nemají.

Co za tím může být?

 • Můžete mít doma zbloudilé duše, které nedokázaly odejít ke světlu. 
 • Mohou tam být špatné energie prostředí, které jsou spojené s událostmi minulosti. Na místě vašeho domu se mohla stát vražda, sebevražda, mohou zde být masové hroby, došlo zde ke konfliktům. Negativní energie, které jsou s těmito událostmi spojené na místě zůstávají dál.
 • Mohou být pod vaším domem geopatogenní zóny a různě se křížit. Můžou se zde nacházet různé psychosomatické zóny, způsobující psychické problémy, únavu, rakovinu aj. 

 

Vždy je dobré mít obydlí vyčištěno a cítit se tam dobře. Má to být místo plné lásky, klidu a pohody. 

Finance. Téma, které také mnoho lidí řeší. A můžou v něm hrát opět roli sliby. Dříve se věřilo, že být bohatý je hříšné a tím pádem se nedostanu do nebe. A tak lidé dávali sliby chudoby.

Příklady čištění:

 • Nemohu si najít dobrou práci…
 • Nejsem schopen si práci udržet…
 • Nedokážu si ušetřit peníze…
 • Vždycky všechno utratím a žiju z ruky do pusy…
 • Co je moje poslání..

Jaké povolání je pro vaše nejvyšší dobro? Vyšší já by to mohlo vědět. Určitě se dá pomocí otázek na vyšší já zjistit, jakým směrem byste se měli ubírat.

Děti jsou to nejcennější, co v životě máme a mnohdy jsou i ony zatíženy spoustou sebedestrukčních naprogramování a negativními energiemi. 

Máte jim spoustu věcí za zlé? Snažíte se je vychovat, dáváte do toho veškerou energii a efekt žádný? Kolikrát vám vyletí ruka a potom toho litujete. Co když je vaše dítě jen obětí něčeho, co nedokáže ovládnout a vy ho za to trestáte? 

Nechte ho vyčistit a pomozte mu tím prožívat bezstarostný život, jak to má být a ne život plný frustrací. Je vaše dítě hromádka neštěstí? Trpí úzkostmi? Nechte ho vyčistit.

Mám i klienty, které zajímá jejich minulý život. Ano máme žít teď a tady. Ale pokud jste zvědaví, jak jste vypadali, jakou národnost jste měli, na jakém kontinentu žili, co jste dělali. To vše lze zjistit.