MĚŘENÍ BIOIMPEDANČNÍ METODOU

Měření provádím bioimpedanční metodou- váhou Tanita, kdy zjistím celkové tělesné složení, jako je množství tuku, vody, aktivní tělesné hmoty (kosti, svaly, orgány), bazální metabolismus, metabolický věk a BMI.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Při poradenství ve výživě si zakládám na individualitě. Každý jsme jiný, máme jiné zdravotní i psychické problémy, jiné chutě, jinou konstituci a fyzickou zdatnost, jiné záliby, jiné možnosti i jiné představy o tom, čeho chceme dosáhnout. Proto kladu důraz na vstupní konzultaci, kde podrobně probírám veškeré anamnézy, od osobní přes farmakologickou po nutriční. Na základě získaných informací navrhuji jídelníček a další kroky, jak dosáhnout výsledku který klient očekává.

Důležitá je pro mě edukace klienta, kdy vysvětlím, jak předejít civilizačním chorobám, jak vznikají a jaké mýty se kolem nich šíří. Jak je důležité dbát na kvalitu potravin které si kupujeme. Kterým potravinám se vyhýbat. Kde na nás číhá nebezpečí a jak nás prodejci dokáží obelstít. Jak je to vlastně s bílkovinami, tuky a sacharidy a tak dále…..

POSKYTNUTÍ MATERIÁLU

Jako součást výživového plánu poskytuji materiály, které klientovi pomohou pochopit, jak si sestavit jídelníček, tak aby byl plnohodnotný a tělo tak mělo všechny potřebné živiny od makroživin až po stopové prvky. Jak si nastavit pitný režim a které suplementy mají opravdu význam.

Jak to probíhá?

Základem je vstupní konzultace, kde si uděláme měření bioimpedanční metodou, probereme váš celkový zdravotní stav a užívané léky, alergie či intolerance, životní styl (zaměstnání, pohyb, závislosti) a stravovací návyky. Pobavíme se o tom, čeho chcete dosáhnout a co očekáváte.

Na základě informací získaných u vstupního rozhovoru vám vytvořím výživový plán s jídelníčky a individuálními doporučeními. Předám skripta s obecnými pravidly, na které je třeba dbát, při změně životního stylu. Vysvětlím vám vše, co byste měli vědět o makroživinách a mikroživinách. Poradím jak a kde nakupovat.

Po celou dobu spolupráce budu k dispozici (online, telefonicky), pokud si s něčím nebudete vědět rady. Budeme provádět pravidelná kontrolní měření hmotnosti, tuku, viscerálního tuku, svalů, rychlost metabolismu a jeho bazální hodnotu. V neposlední řadě vás na vaší cestě k zdravějšímu životnímu stylu budu psychicky podporovat. V případě zájmu můžu doporučit i další podpůrné metody, jak podpořit tělo ve správné funkci.

Cílem je naučit vás, jak se správně stravovat po zbytek života, aby vaše tělo prospívalo a udrželi jste si pevné zdraví. Dovést vás do bodu, kdy nová životní cesta pro vás nebude trápení, ale potěšení. Poznáte benefity zdravé stravy, pohybu, silné mysli a pozitivního životního přístupu. A jistě své poznatky předáte dále a pomůžete tak i lidem kolem sebe.